Under lågstadiet är barnen fortfarande ganska små och mycket handlar om att lära sig grunderna.

Förskoleklass är ett mellanting mellan förskolan och skolan. Det är mycket lek men en del inslag av arbetspass. När de sedan börjar i 1:an är de vana vid arbetspass som nu ökar och leken trängs undan mer och mer.

I 3:an börjar nationella proven på våren. Dessa är till för att se hur eleverna ligger till i sin inlärning. Under dessa veckor som nationella proven är brukar ingen ledighet beviljas för eleverna.