Läser ibland om svenska föräldrar som önskar undervisa sina barn i hemmet istället för i skolan. Orsakerna kan variera, en del kan ha barn som inte klarar av att vara i skolan med många andra barn och andra tycker att de vill ha friheten eller bor långt ifrån skolor. Ja orsakerna kan vara många men då vi ser att frågan uppstår då och då så ska vi försöka reda ut vad som gäller när det kommer till hemskolning.

Vad finns det för regler för hemskolning i Sverige? Eller kanske om man ska åka utomlands en viss tid får man då ge sina barn hemskolning under tiden man är borta?

Särskild undervisning i hemmet eller på annan lämplig plats

Enligt skolverkets sida så får man ha hemundervisning (särskilt undervisning i hemmet eller på annan lämplig plats) om eleven inte kan vistas i skolan på grund av sjukdom eller liknande skäl.

Går eleven i en kommunal skola är det kommunen som beslutar om det finns skäl för att få undervisning i hemmet. Är det istället en fristående skola är det skolans styrelse som tar det beslutet.

Fullgöra skolplikten på annat sätt

Om vårdnadshavare inte vill att deras barn ska gå i skolan utan undervisas hemma av vårdnadshavarna hemma är det inte tillåtet. I särskilda fall kan en elev få undervisning på annan plats, tex i en skola som tillhör ett annat lands skolsystem. Detta kallas då att fullgöra skolplikten på annat sätt och är inte desamma som ovan särskild undervisning på grund av sjukdom eller liknande skäl.

Utomlands

Åker man utomlands finns det olika svenska skolor som man kan anmäla sitt barn till om man vill att de ska gå i en svensk skola. Du hittar dem här. Vill du däremot undervisa ditt barn i hemmet själv så behöver du bli utskriven från Sverige. Det innebär att du ska bo minst 180 dagar om året utanför Sverige för att undgå den svenska skolplikten.